Predavatelji

 

 

 

Mag. Gruša Zlobec, lektorica za francoski jezik

Mag. Gruša Zlobec, raziskovalka na področju francoskega jezikoslovja in asistentka z magisterijem na Oddelka za uporabno jezikoslovje UP FHŠ, kjer poučuje moderni francoski jezik in vodi vaje pri predmetu Osrednji vidiki prevajanja, smer francoščina. Prav tako pripravlja doktorsko disertacijo s področja družbenega položaja jezika in jezikovnih praks v integracijskih procesih migrantov na primeru Francije.

Govorilne ure:
Torek od 11.30 do 12.15, FHŠ I/12.

E-mail:
grusa.zlobec@zrs.upr.si

 

doc. dr. Irina Makarova Tominec, lektorica za ruski jezik

Rojena Moskovčanka, diplomirana rusistka in slovenistka, s poučevanjem ruščine za tujce je začela še v Moskvi, ko je sodelovala s številnimi tujimi podjetji (Veleposlaništvo Slovenije v Moskvi, farmacevtsko podjetje KRKA-RUS, letalska družba Adria Ariways, Sangri La Casino), od leta 2006 je začela s poučevanjem ruščine na Univerzi na Primorskem. Področja zanimanja so didaktika poučevanja, slovensko-ruski medjezikovni in medkulturni stiki, novejše učne metode in pristopi. Članica Državne maturitetne komisije za ruski jezik. Leta 2011 je bila izvoljena v naziv docentke za področje jezikoslovje (doktorirala je iz slovenskega pogovornega jezika). Sodeluje na projektu priprave rusko-slovenskega slovarja (50 000 enot).

Govorilne ure:
Torek od 17.30 do 18.20, po predhodenm dogovoru, kabinet 46 (8. nadstropje).

E-mail:
irina.mt@fhs.upr.si

 

Tina Čok, asistentka za italijanski in kitajski jezik

Tina Čok, asistentka za področji jezikoslovja in socialne antropologije; poučuje na Centru za jezike UP italijanski in kitajski jezik. Je diplomirana italijanistka in sinologinja. Večji del svojih raziskav usmerja v proučevanje kitajske sodobne umetnosti in kulture. Od kitajske vlade je med dodiplomskem študijem prejela štipendijo in eno leto preživela na Univerzi Xiamen, LR Kitajska, kjer se je izpopolnjevala v kitajskem jeziku.

Govorilne ure:
Sreda od 16.30 do 17.15, FHŠ I/12 (po predhodni najavi).
E-mail:
tina.cok@fhs.upr.si

 

Mag. David Bizjak, lektor za francoski jezik
Mag.David Bizjak, lektor za francoski in furlanski jezik, nosilec obveznega predmeta Moderni francoski jezik na oddelku za Medkulturno jezikovno posredovanje in izbirnega predmeta Francoski jezik (A1, A2) v okviru Oddelka za uporabno jezikoslovje Fakultete za humanisticne studije UP v Kopru. Poudarek pri obeh predmetih je na ucenju sodobnega francoskega jezika, vkljucene pa so tudi stevilne kulturno-civilizacijske prvine, zlasti je poudarjen danasnji pomen Frankofonije v Evropi in svetu. Znotraj FHS UP je ustanovil Odbor za Frankofonijo.

Govorilne ure:
Sreda od 13.15 do 14.00, FHŠ I/12.

E-mail:
bizjak.david50@gmail.com

 

 doc. dr. Helena Motoh, lektorica za kitajski jezik

Doc. dr. Helena Motoh, rojena l. 1977 v Ljubljani, je l. 2001 zaključila študij filozofije-A in sinologije-B na Filozofski fakulteti v Ljubljani. V šolskem letu 2001/2 se je vpisala na magistrski študij azijskih filozofij na oddelku za filozofijo FF v Ljubljani, kjer je l. 2003 nastopila službo mlade raziskovalke. Junija 2006 je doktorirala z zagovorom disertacije z naslovom Recepcija idej kitajske filozofije v evropski novoveški filozofiji 18. stoletja.

S študijem sinologije pridobljeno znanje sodobnega kitajskega jezika je izpopolnjevala na univerzah v Ji’nanu (1997) in Xi’anu (1999). V letu 2005 je bila kot gostujoča raziskovalka na študijskem obisku na Univerzi Nanjing.

Zaposlena je kot znanstvena sodelavka pri Znanstveno-raziskovalnem središču Univerze na Primorskem in kot docentka na oddelku za antropologijo in oddelku za filozofijo Fakultete za humanistične študije UP. Sodeluje pri mednarodnih in slovenskih raziskovalnih projektih ter se udeležuje znanstvenih konferenc v Sloveniji in tujini. Izvirne znanstvene članke objavlja v domačih in tujih publikacijah, l. 2007 pa je izšla tudi njena monografija Žgečkanje ušes in kitajska influenca – Recepcija idej kitajske filozofije v evropski novoveški filozofiji.

Od študijskega leta 2006/7 sodeluje tudi s Filozofsko fakulteto v Zagrebu, kjer v okviru študijskega programa sinologije predava kot gostujoča predavateljica.

Govorilne ure:
Torek od 11.30 do 12.30 (po predhodni najavi).

E-mail:
helena.motoh@fhs.upr.si

 

 

Mag. Emma Beatriz Villegas Cunja, lektorica za španski jezik

Emma Beatriz Villegas Cunja je rojena v Argentini, od leta 1999 živi v Sloveniji. Leta 1988 je pridobila univerzitetno diplomo iz arhitekture in prevajalstva za italijanski jezik na Državni univerzi v Cordobi, Argentina. Na isti univerzi je leta 1992 pridobila naslov profesorica italijanskega jezika in kulture.
V letih 2001-2003 je opravila magistrski študij poučevanja španščine kot tujega jezika na Univerzi Antonio de Nebrija v Madridu. Po prihodu v Slovenijo je poučevala tako italijanščino kot tudi španščino kot tuji jezik v različnih ustanovah, leta 2008 je pridobila tudi naziv lektorice za španski jezik in poučuje na Centru za jezike Univerze na Primorskem.

Govorilne ure:
Torek, od 16:40 do 17:25, FHŠ I/12.

E-mail:
aulalive@gmail.com

 

Martina Zajc, lektorica za angleški jezik

Martina Zajc je lektorica za angleški jezik na UP FHŠ ter UP FAMNIT, kjer poučuje angleščino kot jezik stroke za različna strokovna področja (humanistične in družboslovne vede, aplikativna kineziologija, informatika). Diplomirala je iz angleškega in ruskega jezika in književnosti na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Pri raziskovalnem delu v sklopu doktorskega študija se osredotoča na kontrastivno in prevodoslovno analizo znanstvenega diskurza, temelječo na uporabi korpusnih pristopov. Poleg poučevanja angleškega jezika se ukvarja tudi s prevajanjem znanstvenih in strokovnih besedil.

E-mail:
martina.zajc@fhs.upr.si