Študij prevajanja

Oddelek za uporabno jezikoslovje ponuja študij jezikov s kombinacijo angleščina/italijanščina ali angleščina/francoščina. Na prvi stopnji študij poteka v okviru programa Medkulturno jezikovno posredovanje, na drugi stopnji pa se nadaljuje s programom Jezikovno posredovanje in prevajanje.
Študenti razvijejo sporazumevalno zmožnost v štirih jezikih, spoznajo ključne medkulturne specifike, usvojijo tehnike prevajanja in se naučijo uporabljati prevajalska orodja. Posebnost študija jezikov na FHŠ je obvezna praksa v tujini. Pridobljene kompetence omogočajo diplomantom zaposlitev v vlogi prevajalcev, tolmačev, lektorjev, novinarjev in večjezičnih strokovnih kadrov.
Predstojnica: doc. dr. Ana Beguš

Namestnica predstojnice: lekt. Tina Čok

Na oddelku izvajamo številne dejavnosti na področjih prevajanja, večjezičnosti, medkulturnosti, jezikovnih tehnologij in različnih jezikov.