Tina Čok

Tina Čok, asistentka za italijanski in lektorica sinologije

Tina Čok, diplomirana italijanistka in sinologinja je asistentka za italijanski jezik in lektorica sinologije; poučuje italijanski in kitajski jezik. Večji del svojih raziskav usmerja v proučevanje kitajskega jezika in kulture. Trenutno zaključuje doktorat s področja psiholingvistike, v okviru katerega ugotavlja, kako skladenjsko-morfološke lastnosti jezika vplivajo na govorčevo dojemanje stvarnosti.

Govorilne ure:
Po dogovoru.

E-mail:
tina.cok@fhs.upr.si