Tečaji tujih jezikov

Univerza na Primorskem  v okviru Centra za jezike izvaja tečaje jezikov po najsodobnejših metodah in z najučinkovitejšimi orodji jezikovnega učenja in posredovanja. Jezike in kulture različnih narodov učimo tako, da sledimo sodobnim jezikovnim usmeritvam in politiki Evropske unije ter pridobljeno raven jezika potrdimo z javno veljavno listino, ki dokazuje vaše znanje jezika na trgu dela.
Želimo postati največji jezikovni center v primorski regiji, ki se s poučevanjem jezikov ukvarja tudi z raziskovanjem sodobnih jezikovnih metodologij, jezikovnih tehnologij in učinkovitih metod medkulturne komunikacije.