Latinščina

Zakaj učenje latinskega jezika?

za splošno kulturo:
latinski jezik je bil dolga stoletja lingua franca evropskega kulturnega prostora; rimska kultura predstavljata eno poglavitnih korenin zahodne civilizacije;

za obogatitev bednega zaklada:
več kot polovico besednega zaklada vseh evropskih jezikov ima latinski izvor; znanstveni termini številnih ved (medicine, prava, botanike itd.) so v latinskem ali grškem jeziku;

za študij naše zgodovine:
vsi dokumenti iz starega, srednjega in tudi novega veka so pisani v latinščini; prav tako so v latinščini napisana številna literarna dela, ki predstavljajo temelj evropske literature;

za študij drugih jezikov:
Latinska slovnica predstavlja osnovo za študij vseh ostalih indoevropskih jezikov; s študijem latinske slovnice razumemo strukturo in razvoj tako našega jezika kot drugih tujih jezikov;

Za razvoj logičnega in analitičnega razmišljanja:
Študij latinščine in prevajanje originalnih jezikov razvija sposobnosti logičnega razmišljanja in povezovanja.

Latinski jezik (stopnja A1)

V sklopu prvega začetnega tečaja latinskega jezika bodo slušatelji spoznali osnove latinskega jezika, vse deklinacije in konjugacije, se seznanili z osnovnimi slovničnimi strukturami jezika, zmožni bodo tudi prebrati in prevajati lažja latinska besedila. Predavateljica pri vsakem slovničnem poglavju poveže obravnavano snov tudi z drugimi evropskimi jeziki (italijanščino, nemščino, angleščino) ter predstavi, kako so se posamezne latinske besede ali tudi latinski način mišljenja ohranili do danes.