Francoščina

Izvajalca: mag. David Bizjak, lektor in mag. Gruša Zlobec, asistentka

Francoščina (le français) spada v skupino romanskih jezikov. V tem jeziku se sporazumeva prek 200 milijonov govorcev po vsem svetu. Francoščina je tudi eden izmed 23 jezikov Evropske unije in njen uradni jezik. Organizacija Frankofonija (http://www.francophonie.org), ki danes vključuje 56 članic in 14 držav opazovalk (med njimi tudi Slovenijo), uvršča med svoje naloge tudi skrb in promocijo francoščine v svetu. Belgija, Kanada, Vietnam, Senegal, Sejšeli, Tunizija, Madagaskar in Švica so samo nekatere izmed držav, katerih prebivalci se sporazumevajo v francoščini. Jezik, katerega očarljiva melodija nas spomni na Napoleona, na Eifflov stolp, masleni croissant in šansone Edith Piaf pa ni samo lep, ampak tudi vsestransko uporaben: njegovo znanje širi študijske možnosti, odpira možnosti spoznavanja novih kultur, omogoča pristnejše in bolj poglobljene stike s francosko govorečimi in nenazadnje pogosto odločilno prispeva k večji zaposljivosti študentov, predvsem tistih, ki jih zanima kariera v institucijah Evropske unije.

Tečaji začetne (A1) in nadaljevalne (A2) ravni so zasnovani tako, da je poudarek na komunikaciji in rabi jezika v različnih življenjskih situacijah. Učenje poteka po tematskih sklopih (npr. (samo)predstavitev, prostočasne dejavnosti, opis družine/prijateljev, šport, glasba, potovanja, nakupovanje, študij – izobraževanje, poklicna pot, hrana in pijača) ob upoštevanju vseh komunikacijskih kompetenc: slušnega razumevanja, govorne produkcije in interakcije, bralnega razumevanja in pisnega izražanja. Medkulturne vsebine so stalnica in povezovalni element vseh aktivnosti učenja jezika.

Kaj pa oblike in metode dela?
Glede na vsebino oz. učno snov se metode spreminjajo: poleg tistih klasičnih je velik poudarek na delavnicah, kjer študenti aktivno razvijajo svoje sposobnosti, da se znajdejo v konkretnih življenjskih situacijah. Pri oblikovanju lastne učne poti, postavitvi ciljev in pri (samo)vrednotenju je študentom v pomoč in oporo uporaba jezikovnega portfolija. Pomemben instrument je tudi samostojno vodeno učenje, pri katerem vsak študent svobodneje raziskuje in poglablja področje svojega zanimanja s pomočjo obilice dodatnih materialov za učenje jezika, interaktivnih programov, učbenikov in zbirk vaj, tekstov ter različnih video in avdio posnetkov, namenjenih treningu slušnega in bralnega razumevanja. Vsi materiali, podprti s sodobno učno tehnologijo, so na voljo v prostorih Centra.

Francoščina je akreditirana vsebina študijskih programov UP FHŠ: Italijanistika in Medkulturno jezikovno posredovanje. Po opravljenem tečaju posameznik pridobi potrdilo določene ravni in 6 kreditnih točk ECTS.

Gradivo:

  • J. Labascoule, C. Lause in C. Royer: Rond-point 1(A1-A2, B1), PUG (Presses Universitaires de Grenoble), 2005 (učbenik s CD-jem, delovni zvezek s CD-jem)
  • Tell me More, niveau 1 débutant, Hachette Multimedia, CD-Rom, interaktivna metoda na zgoščenki
  • C. Carlo, M.Causa: Civilisation progressive du Français (CLE international, 2003)