Italijanščina

Izvajalca: mag. Emma Beatriz Villegas Cunja, Tina Čok, asistentka

Italijanščina (l’italiano) je romanski jezik, ki ga govori okoli 65 milijonov ljudi, med katerimi jih večina živi v Italiji. Standardna italijanščina temelji na florentinski govorici.

Italijanščina je uradni jezik v Italiji in San Marinu, ter v švicarskih kantonih Ticino in Graubünden (it. Grigioni). Italijanščina je poleg latinščine drugi uradni jezik v Vatikanu, poleg slovenščine pa na slovenskem obalnem področju v občinah Koper, Izola in Piran, ter na Hrvaškem v Istri, kjer prav tako živi italijanska manjšina. Na Korziki govorijo narečje, ki je sorodno z italijanskimi narečji v bližnji Toskani. Kot pogovorni jezik je zelo razširjena med potomci izseljencev v Luksemburgu, ZDA, Argentini in Avstraliji, govorijo pa jo tudi na Italiji bližnji Malti in v Albaniji. Mnogo manj jo govorijo v bivših afriških kolonijah Italije, kot so Somalija, Libija in Eritreja. V Evropi je italijanščina eden izmed 23 jezikov Evropske unije.

Tečaja začetne ravni A1 in nadaljevalne ravni A2 ponujata študentom jezikovna znanja, sporočanjske spretnosti in zmožnosti po Evropskih smernicah za jezikovno izobraževanje (European Framework of References for Languages) z elementi medkulturne komunikacije. Preko avtentičnih besedil, ob gledanju krajših posnetkov, filmov, oddaj, besedil iz tiska, ob raznovrstnih vajah študentje razvijajo vse sporazumevalne spretnosti (poslušanje, govorjenje, branje, pisanje), ob samostojno vodenemu učenju in uporabi jezikovnega portfolija pa pridobivajo čut odgovornosti za lastno učno pot.

Skozi raznolike metode poučevanja in pestre vsebine na temo vsakdanjih življenjskih situacij se študentje/ke na začetni ravni A1 usposobijo za osnovno komunikacijo v italijanskem jeziku (predstavljanje, pogovor o navadah, opis družine, prijateljev, prosti čas (šport, glasba, potovanja itd.), poklicno življenje, dom in bivanje, na letališču, na železniški postaji, v baru itd.), prav tako pa tudi uzaveščajo kulturne razlike ter spoznanje o govorcu jezika kot medkulturnem bitju.

Na nadaljevalni ravni A2 se že znane tematske sklope dopolni z različnimi novimi vsebinskimi in slovničnimi vidiki ter avtentičnimi besedili (branje raznovrstnih tekstov z aktualno vsebino) in gledanjem krajših avtentičnih video posnetkov, kar študentom/kam omogoča, da se usposobijo za komunikacijo v italijanskem jeziku na temo vsakdanjih življenjskih situacij (v restavraciji, po nakupih, prosti čas, izobraževanje in šolstvo, na počitnicah, vreme, v mestu, dajanje navodil, opisi preteklih in prihodnjih dogodkov). Študentje se istočasno učijo iz lastnih medkulturnih izkušenj v neposrednem in širšem okolju ter razvijajo razumevanje do drugačnosti.

Tečaj na ravni B1 je namenjen študentom, ki imajo že predznanje italijanskega jezika in ga želijo izboljšati. Namenjen je pa študentom vseh smeri, saj bo del vaj namenjen prav različnim strokam in interesom vpisanih študentov (zgodovini, geografiji, … v dogovoru z izvajalcem), tako da bodo poleg napredovanja v italijanskem jeziku pridobili tudi specifično znanje italijanskega jezika na področju lastne stroke. Vaje bodo potekale dinamično, veliko bo pogovora, vaj, pisanja, branja in tudi slušnega razumevanja na podlagi zanimivega originalnega materiala (pesmi, film, krajši posnetki, intervjuji, časopisni članki itd).

Gradivo za učenje: Učbeniško gradivo NUOVO CONTATTO (Loescher editore) je delo priznanih italijanskih avtorjev in je plod najnovejših spoznanj o poučevanju in učenju jezika (sledi priporočilom in smernicam Sveta Evrope). Poleg učbenika in delovnega zvezka, file mp3 s slušnim materijalom, ki so tematsko vezani na posamezne učne enote, nudi obilo dodatnega gradiva na spletu (za samostojno delo ali za delo v razredu).

Italijanščina je kot predmet akreditirana vsebina študijskega programa Italijanistika, Medkulturno jezikovno posredovanje in drugih študijskih programov UP FHŠ. Po opravljenem tečaju posameznik pridobi potrdilo določene ravni in 6 kreditnih točk ECTS.

Gradivo: