Ruščina

Izvajalka: doc. dr. Irina Makarova Tominec, lektorica

V zadnjem času se v Sloveniji opaža rast zanimanja za ruski jezik in kulturo tako v šolah in gimnazijah, na fakultetah, kot tudi v gospodarstvu. Sodelovanje z Rusijo je perspektivno na več področjih, še posebej v turizmu, tako da je v obalni regiji v zadnjem času znanje ruščine postalo že nujno potrebno. Če želite pridobiti prednost pri iskanju dela – na recepciji, v gostinstvu, v TIC-ih, pri načrtovanju samostojne podjetne poti, v večjih podjetjih na obali (Intereuropa, CIMOS, d.d., VINAKOPER, Luka Koper), in drugod (KRKA, Belinka, Gorenje, Iskratel) vam priporočamo vpis v tečaj ruščine. Ni zanemariti dejstva, da Rusi postanejo lastniki marsikaterega podjetja in hiše na obali, tako da vsaj osnovno znanje jezika zanesljivo pomaga pri iskanju dela. Na izbiro imate več tečajev.

Ruski jezik A1 (začetna stopnja)
Komunikativno zasnovan tečaj začetne ruščine za tiste, ki nimajo predznanja. V okviru tečaja se naučite pogovarjati rusko, brati in pisati (osnovno). Spoznali boste rusko abecedo, osnove slovnice, osvojili komunikacijo v najbolj tipičnih situacijah, spoznali kulturne razlike med Rusi in Slovenci v okviru kvizov, pridobili osnovno referenčno znanje ruske civilizacije in kulture. V okviru obštudijskih dejavnosti vam bomo zagotovili izkušnje neposrednega stika z rusko govorečim okoljem, saj je v programu predviden obisk Ruskega centra znanosti in kulture, ruske trgovine, delavnica ruske kulinarike, obisk dogodkov, ki jih organizira ruska diaspora v Sloveniji (Ruski pust – maslenica), obiske predavateljev iz ruskega okolja (delavnice ruske ikone, izdelovanja babušk, filmske večere, ipd.).

Ruski jezik A2 (nadaljevalna stopnja)Predmet je namenjen študentom, ki imajo že predznanje ruščine in ga želijo izboljšati. Struktura nadaljevaljnega tečaja omogoča študentom pridobitev zanesljivejšega jezikovnega znanja, ki omogoča svobodnejšo komunikacijo na različne teme, izvedbo komunikativnih iger, delavnic, delo z avtentičnih vidogradivom, bralni klub, izvedbo različnih interesnih delavnic z udeležbo gostujočih izvajalcev. Na koncu tečaja je študent sposoben izvesti daljši pogovor v širšem naboru situacij (hotel, restavracija, zaposlitveni razgovor), javno predstaviti želeno, vnaprej pripravljeno temo. Boljše izdelke študentov se objavijo v okviru Ruskega žurnala. Študenti nadaljevalci pridobijo jezikovno znanje, ki jim omogoča samostojni odhod v Rusijo in delo v Rusiji v okviru študijske prakse.

Ruski jezik B1 (poglobljeno znanje)
Predmet je namenjen študentom, ki že imajo bazično jezikovno znanje. Gradi na izpopolnjevanju jezikovnih spretnosti, aktivnejši komunikaciji, analizi aktualnih novic, projektnem delu, medkulturni analizi avtentičnega gradiva (posnetki različnih aktualnih dogodkov v Rusiji in rusko govorečem svetu). Poleg siceršnjih obštudijskih aktivnosti, je na željo skupine možna organizacija interesnih aktivnosti (gledališka delavnica, prevajalska delavnica, medijska delavnica, komunikativne igre, kvize, diskusijski klub, …). Študenti pri predmetu dobijo priporočilo za pridobitev štipendij (v sodelovanju z Ruskim centrom znanosti in kulture) za študij na različnih ruskih univerzah (Moskva, Sankt-Peterburg, idr). Študenti se lahko udeležijo vseslovenske olimpijade iz znanja ruskega jezika in kulture, dodatno opravijo izpit za pridobitev jezikovnega certifikata Moskovske državne universe Lomomonosov. Jezikovno znanje omogoča uporabo ruskih virov za poglobljeno predstavitev diplomskega oz. zaključnega dela v 3. letniku.

V sklopu tečajev ponujamo priložnosti za obisk številnih prireditev, vsebinsko vezanih na ruski jezik in kulturo, ki so v Sloveniji vedno bolj popularne. Aktivno sodelujemo tudi z Ruskim centrom znanosti in kulture v Ljubljani.

Oglejte si skupni izdelek vseh študentov ruskega lektorata, ki so napisali zanimiv
RUSKI ŽURNAL. To boste znali tudi vi, če se odločite za naš tečaj.

Ruščina je akreditirana vsebina študijskega programa Medkulturno jezikovno posredovanje. Po opravljenem tečaju posameznik pridobi potrdilo določene ravni in 6 kreditnih točk ECTS.

Literatura:

  • Avtorska skripta (dostopna v študentski knjigarni)
  • Rusko-slovenski/slovensko-ruski slovar (dostopen na CJUP)
  • Revija Sodobna Rusija (dostopna na CJUP in v knjižnici FHŠ)
  • Knjiga Rusija (dostopna na CJUP in v knjižnici FHŠ)

Prijava na tečaj: cjup@fhs.upr.si

Ostale informacijeirina.mt@fhs.upr.si

FOTOALBUM