Španščina

Izvajalka: mag. Beatriz VILLEGAS CUNJA, lektorica

Čeprav se jezik povezuje z narodom, ki ga identificira, je španščina na osnovi zgodovinskih dejstev presegla meje evropske celine, saj je uradni jezik Latinske Amerike skoraj v celoti. Znanje španščine omogoča posamezniku komunicirati s približno 440 milijoni govorcev. Uporabnost španščine se izkaže v trenutku, ko je potrebno vzpostaviti komunikacijo z govorci tega jezika v svetu ali pa zajadrati na številčne spletne strani, ki se ponujajo v tem jeziku na svetovnem medmrežju. Obvladovanje španščine omogoča spoznavanje različnih kulturnih posebnosti predkolumbijskih civilizacij, književnih del, dosežkov znanosti in Nobelovcev pa tudi svetovno znanih interpretacij pesmi in glasbe, spremljanje telenovel in filmov.

Ozemeljska razsežnost uporabe španščine je spodbudila nastajanje različnih geografskih zvrsti, ki bogatijo izvorno jezikovno deblo, kar spodbuja različne interese za njeno spoznavanje. CJ UP sledi ciljem Skupnih evropskih smernic za jezikovno izobraževanje, kar ponuja študentom in študentkam možnosti nadaljnjega učenja jezika v mobilnosti EU. Zato je naše izhodišče v skladu s tem evropskim dokumentom poučevanje »španščine polotoka«, ne da bi ob tem zanemarjali latinsko-ameriške posebnosti že od samega začetka učenja jezika.

Učenje španščine se začne že na ravni A1 z neposrednim stikom z jezikom, to je z izgovorjavo in pisanjem v španskem jeziku, sledi nabor različnih tem (družinski krog in prijatelji, okusi, mesto in dom, trgovine in nakupovanje, počitnice itd.) in dejavnostmi, ki spodbujajo razvijanje spretnosti govornega in bralnega razumevanja – razumevanja oglasov, pogovorov in elektronskih pisem, poleg tega pa nudijo študentu primeren poligon, v katerem bo vadil sporočanje in interakcijo v različnih situacijah špansko govorečega okolja.

Na ravni A2 se že znane tematske sklope obogati z različnimi novimi vsebinskimi pa tudi slovničnimi vidiki ali bolj sestavljenimi besedili (časopisnimi članki, pisma), kar krepi komunikacijske spretnosti in bogatejše sporočanje v tujem jeziku. Študent/-ka ob najpogostejših tematikah in sporočanjskih položajih pripoveduje o dogodku, ki se je že zgodil, (potovanje, zabava, dogodivščina), o svojih preteklih navadah ali o navadah drugih ljudi (otroštvo, pretekle civilizacije), izraža svoje načrte za prihodnost in daje navodila, kako izvesti neko dejavnost in podobno. Delo v dvojicah in skupinah, v plenarnih oblikah in delavnicah omogoča dejavno udeležbo v pogovoru ali oblikovanje pisnega sporočila. Preverjanje in poglabljanje znanj omogočajo interaktivna gradiva na intranetu, ob vodenem ali samostojnem učenju, (samo)preverjanjem z jezikovnim portfolijem in elektronskim dopisovanjem med tečajniki.


Za udeležbo na tečaju ravni B1 je obvezno predznanje in zaključena stopnja A2. V primeru, da slušatelj nima uradnega spričevala, mora narediti izpit za preverjanje predhodnega znanja. Program stopnje B1 se sklada s študijskim programom Instituta Cervantes: slovnica (morfologija in sintaksa), izgovorjava in prozodija, pravopis, funkcije, splošni in specifični pojmi, kulturne reference, socialno in kulturno znanje ter vedenje. Možna tematska polja so potovanja in turizem: izkušnje strank in ponudnikov, zaposlovanje in delovno okolje, pozitivne in negativne plati poklicev, tehnologija in komunikacijski mediji: njihova prisotnost v vsakdanjem življenju, proizvodi in storitve, oglaševanje, pravična trgovina, podjetja in posli. Odnosi med starši in otroki, šolski sistemi, znane osebnosti in njihovo delovanje na različnih področjih (politika, človekove pravice, znanost, ekologija, umetnost, šport),  dogodki in praznovanja, običaji in navade.

Španščina je akreditirana vsebina študijskega programa Italijanistika in Medkulturno jezikovno posredovanje. Po opravljenem tečaju posameznik pridobi potrdilo določene ravni in 6 kreditnih točk ECTS.

Gradivo za učenje:

V  študijskem letu 2013-2014 bomo za učenje uporabili virtualno gradivo, ki bo dostopno preko interneta. Obstajala bo tudi alternativna možnost za učenje preko AVE (Aula Virtual de Español del Instituto Cervantes/Internetni tečaji španščine). Vsebine za vse naše stopnje so dostopne na naslednjih spletnih straneh: Portfolio A1 y Portfolio A2.

Zelo koristno za naše slovenske učence je:”PONS SLOVNICA Z VAJAMI KRATKO IN PREGLEDNO – ŠPANŠČINA, Slovnične vaje z rešitvami in izčrpno razlago”.

Drugo uporabno gradivo je:

  • CUADRADO Charo, MELERO Pilar, SACRISTÁN Enrique: PROTAGONISTAS A1, Madrid 2009 (Raven A1)
  • MELERO Pilar, SACRISTÁN Enrique, GAUDIOSO Belén: PROTAGONISTAS A2, Madrid 2009 (Raven A2)
  • GONZÁLEZ HERMOSO Alfredo et al.: Competencia gramatical en uso A1 Edelsa, Madrid, 2007.
  • ROMERO DUEÑAS Carlos et al.: Competencia gramatical en uso A2 Edelsa, Madrid, 2007.
  • MARKIČ Jasmina, PIHLER Barbara: Špansko-slovenski in slovensko-španski žepni slovar, Cankarjeva založba, 2006.
  • GRAD Anton: Špansko slovenski in slovensko španski slovar, cd-rom, Državna založba Slovenije, Ljubljana, 2006.