Kitajščina

Izvajalki: dr. Helena Motoh, docentka in Tina Čok, lektorica

Kitajščina (汉语) spada v skupino sinotibetanskih jezikov. Zaradi števila govorcev kitajščina (kot enotni jezik) velja za najbolj razširjen jezik, saj ga govori več kot 1,3 milijarde ljudi, kar je več kot petina svetovnega prebivalstva. Za kitajščino je tipična tonalnost in zlogovnost, kar pomeni, da je njena osrednja fonetična enota zlog (pozna jih 411), ki se večinoma pojavljajo v štirih različnih tonskih oblikah. Večina ljudi je mnenja, da je kitajščina zelo težek jezik in se, kljub zanimanju za kitajsko kulturo, ne odloči za učenje tega jezika. Tovrstno prepričanje je napačno, saj je sodobna kitajščina, tako kot njeni govorci, izredno konkretna in pragmatična in zato veliko bolj enostavna kot večina indoevropskih jezikov. Kitajska slovnica tako ne pozna spregatev in sklanjatev, pa tudi večina zakonitosti časovne ali spolne opredelitve v evropskem smislu ji je tuja. Svoji enostavnosti navkljub pa kitajščina premore izredno natančnost pri opisovanju, njena izrazna moč pa je primerljiva s najbolj prefinjenimi evropskimi klasiki. Tudi osnovno poznavanje tega eksotičnega jezika omogoča poglobljen vpogled v kulturo in miselnost kitajskega naroda in ozavešča v smeri medkulturnega dialoga.

Tečaji začetne (A1) ravni so zasnovani tako, da je poudarek na komunikaciji in rabi jezika v različnih življenjskih situacijah. Učenje poteka po tematskih sklopih; samopredstavitev, družina, domači kraj, služba, prijatelji, hobiji,… Med splošne jezikovne kompetence, ki jih slušatelji osvojijo spada tudi znakovna pisava (do 200 pismenk), razumevanje lažjih avtentičnih sporočil in besedil ter govorno odzivanje v simularanih govornih položajih, samostojno branje krajših besedil ter oblikovanje preprostih pisnih izdelkov. Ker je kitajščina posebna tudi zaradi svoje večtisočletne kulture, je spoznavanju kitajskih kulturnih vzorcev, navad in običajev namenjene veliko pozornosti.

Uporabljene so najbolj sodobne oblike in metode dela, ki so prilagojene posamezni učni vsebini. Poleg klasičnega frontalnega učenja, velik del tečaja predstavlja učenje po skupinah, ko slušatelji simulirajo govorne situacije in učenja s pomočjo multimedijskih gradiv, ki so na voljo v prostorih CJUP.

Ob pomoči raznih gostov na aktiven način spoznavamo raznovrstne vidike kitajskega vsakdana (kitajski horoskop, pomen barv, obred pitja čaja, praznovanja, vraževerje itd) in spoznavamo kitajske kulturne značilnosti (geografska, zgodovinska in politična predstavitev, posebnosti komunikacije, razvoj pisave, filozofija, umetnost, religija, sodobna kitajska kultura, ipd.)

Kitajščina: Prvi koraki

Kitajščina je akreditirana vsebina študijskih programov UP FHŠ: Medkulturno jezikovno posredovanje.  Po opravljenem tečaju posameznik pridobi potrdilo določene ravni in 6 kreditnih točk ECTS.

Literatura:

  • Liu Xun, New Practical Chinese Reader 1 (učbenik in delovni zvezek in CD kot priloga učbeniku)
  • Manser, Martin H., ed. Concise English-Chinese Chinese-English Dictionary
  • J. K. Wheatley. Learning Chinese: A Foundation Course in Mandarin, part 1, which is available in electronic form (pdfs) on the 21F.101 (Spring) MIT server. The textbook consists of a total of 12 major units (plus a number of peripheral chapters). Chinese 1 covers the first 4 units (plus introductory chapters), but not the character component of unit 4, which comes at the beginning of Chinese 2.
  • Jana S. Rošker: Učbenik slovnice k predmetu Kitajščina 1. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta 1999.
  • Everyday Chinese (Hanyu 900) -English Version by Huang Hong (Author)
    Published by Foreign Language Teaching and Research Press, Beijing, 2007
    Package: 1 Handbook (160 pages, Chinese sentences with English translation, simplified Chinese characters with Pinyin symbols, illustrated), 1 DVD-ROM, 3 CD-ROM discs, 1 Audio Pen (Point Reading Pen) Product Dimensions: Gift Container, 8.2 x 6.7 x 1.3 inches ISBN: 9787560061191