Cenik

CENE TEČAJEV IN IZPITOV:

90- urni JEZIKOVNI TEČAJI (notranji in zunanji izbirni predmet)

a) Študenti UP
Študenti UP FHŠ in članic UP (notranji ali zunanji izbirni predmet): Študentje UP FHŠ obiskujejo jezik v okviru svojega študijskega programa.
Študentje članic UP sklenejo v okviru Pravilnika o notranji izbirnosti med članicami UP poseben sporazum, končni obračun na osnovi kreditov po ceniku UP.

b) Študenti in dijaki (s potrdilom o statusu)jezik kot dodatni predmet: 150 EUR
c) Zaposleni na UP: 250 EUR
d) Občani in drugi: 320 EUR

Posebnosti: Zaposleni na UP FHŠ 20% popusta na ceno zaposlenih UP.
Vpis v dva ali več tečajev 10 % popust.
Vpis na CJUP zaporedoma v dve ali več ravni istega jezika 10% popust
Brezposelni 10 % popust
Pod b), c) in d) možnost plačila v 2 obrokih.

60-urni JEZIKOVNI TEČAJI za gospodarstvo in javne službe

Tečaj po meri (strokovni mikrojeziki) v skupini najmanj 15 udeležencev: 300 EUR

45-urni TEČAJI poglabljanja jezikovnih znanj in komunikacije

Pouk jezikov v manjših skupinah: 240 EUR

OPRAVLJANJE IZPITOV za pridobitev javno veljavne listine

Vse ravni po SEJO: 120 EUR

Individulane ure za poglabljanje komunikacije in jezikov stroke

Pouk in priprava gradiv: 21 EUR na učno uro