Portfolijo

Evropski jezikovni portfolijo (EJP) je dokument evropskega državljana, in sicer gre za organizirano zbirko dokumentov, s pomočjo katere posameznik beleži stopnjo svoje jezikovne zmožnosti v okviru šolskega procesa in izven njega. Je dokument, ki evropskim državljanom omogoča mobilnost in zaposlovanje doma in v tujini.

Sestavljen je iz:

  • jezikovne izkaznice
  • jezikovnega življenjepisa

Jezikovna izkaznica, ki je sestavni del Evropskega jezikovnega listovnika, je vključena v EUROPASS (www.europass.si), ki ni le didaktični pripomoček, ki naj bi učence vseh starosti spodbujal k nenehnemu obnavljanju znanja in učenju novih jezikov, je dokument, ki evropskim državljanom omogoča mobilnost ter zaposlovanje doma in v tujini.

Evropski jezikovni portfolijo (EJP) z ravnmi A1-A2, B1-B2, C1-C2 je namenjen študentom, ki se učijo enega ali več tujih jezikov, kot dopolnitev ali sestavni del njihovega študijskega programa. Ravni v Skupnem evropskem jezikovnim okviru (Common European Framework of refrences for languages), ki so na spletnih straneh CJUP, omogočajo spremljanje in preverjanje lastnega znanja in zavedanja o tem, koliko in kako obvladamo določen jezik. Ravni jezikovnih spretnosti, sporočanjske sposobnosti in strategij komuniciranja so mednarodno primerljive in dogovorjene med državami, članicami Sveta Evrope. Opisi ravni so namenjeni samoocenjevanju dosežkov med jezikovnim učenjem.

Dokumente lahko snameš tukaj: