Praksa v tujini

V zadnjem semestru prvostopenjskega študija Medkulturno jezikovno posredovanje študenti opravijo vsaj dvomesečno strokovno prakso v tujini.

CILJI PRAKSE:

Študenti in študentke se skupaj z mentorjem dejavno udeležujejo vzpostavljanja stika z ustanovo v tujini (univerzo v bilateralnem programu Erasmus+) ali drugo tujo izobraževalno ustanovo, kjer bodo opravljali strokovno prakso. Pri tem ob pomoči mentorja in mednarodne pisarne fakultete pripravijo vso potrebno dokumentacijo. Skozi strokovno prakso spoznajo organizacijo in vsebino dela ter vlogo študenta v študijskem procesu in ustanovi. V tem procesu teoretično znanje uporabljajo v praksi in tako spoznavajo praktično plat svoje stroke. Razvijajo dejaven, odgovoren in ustvarjalen odnos do dela in strokovnih problemov. V praksi nadgrajujejo jezikovno in kulturološko védenje in spoznavajo kulturno specifiko izbranega okolja.

Ob pomoči izbranega mentorja za diplomsko delo študenti naredijo prve korake pri oblikovanju zasnove diplomske naloge ter v času bivanja v tujini za potrebe raziskave izkoristijo dostop do literature, do neposrednega stika z ljudmi ali medkulturnimi okoliščinami.

 

ORAGNIZACIJE VKLJUČENE V IZMENJAVE:

1.   Slovensko veleposlaništvo v Parizu

2. Centre de creations pour l’enfance de Tinqueux

3. Univerza Ca’Foscari

4. Association Khamlia

5. Alliance française Rijeka

6. Konzulat RS v Saint-Étiennu

Ni še komentarjev.

Pustite sporočilo